шаблоны joomla

Home

Tvrtka Go-pro d.o.o. osnovana je 1992. godine. Glavna djelatnost tvrtke je arhitektonsko projektiranje, od početnog idejnog projekta do nadzora nad gradnjom, a u što su uključene sve faze projekata i prema potrebi ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.

Izrađujemo sve vrste projekata za ishođenje potrebne dokumentacije ili za izvođenje svih objekata u visokogradnji, od obiteljskih kuća, poslovnih prostora različite namjene, objekata kolektivnog stanovanja do stambeno poslovnih zgrada. Pratimo Vas, prema Vašem zahtjevu, u ishođenju svih potrebnih suglasnosti i potvrda, sve do završnog izvješća nadzornog inženjera. Pružamo Vam stručnu pomoć u projektiranju, te kod samog izvođenja.

Izrađujemo Snimku postojećeg stanja s dokazom o ispunjenom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti u svrhu ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012).

Tvrtka je relativno mala, ali s dugogodišnjim iskustvom u struci i s kvalitetnim referencama. Prema potrebi angažiramo za projekte konstrukcija, projekte elektroinstalacija, projekte vodovoda i kanalizacije, te za poslove geomehanike i geodezije, naše provjerene vanjske suradnike s kojima imamo sklopljene ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji.

Osim projektiranja, naša tvrtka se bavi i etažiranjem. U cilju sređivanja upisa Vaše zgrade i posebnih dijelova zgrade (stanova, poslovnih prostora) u zemljišne knjige, a prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 141/06) i Zakonu o zemljišnim knjigama (NN 91/96; 68/98; 137/99; 73/00; 114/01;100/08; 107/07; 152/08; 126/10) izrađujemo Etažni elaborat u kojem u pravnom smislu, uspostavljamo vlasništvo nad posebnim dijelovima zgrade, te utvrđujemo omjer suvlasništva zajedničkog prostora i omjer suvlasništva zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.

 

Usluge:

- projektiranje u visokogradnji
- izrada idejnih projekata
- izrada glavnih projekata
- izrada projekata uklanjanja građevina
- izrada izvedbenih projekata
- ishođenje rješenja o uvjetima građenja
- ishođenje potvrde glavnog projekta
- ishođenje lokacijskih dozvola
- ishođenje građevinskih dozvola
- ishođenje rješenja o izvedenom stanju
- nadzor nad gradnjom
- ishođenje uporabnih dozvola
- izrada troškovnika
- etažiranja


Go-pro, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Grižanska 1

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 00162779.
Račun društva se vodi kod Zagrebačke banke u Zagrebu, broj 2360000-1101488446.
Temeljni kapital iznosi 20.000,00kuna i uplaćen je u cijelosti. Krunoslav Gorup, direktor

 

 


Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates